img priprema za stampu

Priprema za štampu

Razvoj grafičkog dizajna kao profesije je u vrlo uskoj vezi sa tehnološkim inovacijama, društvenim potrebama i vizuelnom maštom stvaralaca.

Priprema za štampu, u koju spada i grafički dizajn, predstavlja prvu fazu izrade grafičkog proizvoda.

Naš zadatak je da grafička rešenja naših klijenata (novine, časopisi, plakati, bilbordi, vizit-karte, katalozi, flajeri i sl.) budu profesionalno i kvalitetno i pripremljeni za štampu.