img graficki dizajn

Grafički dizajn

Na polju grafičkog dizajna imamo višegodišnje iskusto – od preloma i pripreme za štampu "Naše krmače", preko knjiga belatristike, stručne literature, plakata, kataloga, ambalaže... Nekada su to bili flajeri za jednokratnu upotrebu tokom sajmova, a nekada udžbenici iz kojih i danas uče studenti. Izuzetno smo ponosni na pripremu za štampu pratećih knjiga uz Fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja kao i na omote nekih muzičkih diskova. Jedan od tih omota, za album "Prljavog inspektora Blaže i Kljunova", nagrađen je na festivalu "Zlatne skale" u Herceg Novom za najbolji dizajn u 2000 godini.
Bavimo se izradom zaštitnih logotipa kompanija, kao i inovacijama u povezima i omotima knjiga, kataloga, publikacija...

Svoje znanje i iskustvo u grafičkom dizajnu, uspešno primenjujemo i u web dizajnu. Pratimo nove tehnike i tehnologije u izradi prezentacija na globalnoj mreži...