Rani nemiri - Dragoljub Rajić

Rani nemiri - Dragoljub Rajić

Poslednjih godina na našoj književnoj sceni pojavljivale su se ili isključivo modernističke poetske zbirke ili pesmarice začete na staroj, plodonosnoj tradiciji pesništva devetnestog veka. Ova knjiga je redak uspešan spoj tih tendencija u savremenoj srpskoj poeziji.

Po prvom čitanju moglo bi se zaključiti da ona više naginje ka staroj tradiciji koja i jeste vrhunac domaćeg stihotvorstva, ali ukoliko se udubite i pažljivo zađete iza već viđenih spoljnih paravana stiha, uronićete u jedan sasvimdrugačiji, moderni poetski senzibilitet sa zdravim, modernim korenima. To je upravo i najveća draž ove knjige.

Filip Mladenović

 

Pred nama je jedna zanimljiva zbirka pesnika mlade generacije. Drago mi je što sam u prilici da, posle svih ovih mračnih i teskobnih godina iza nas, vidim i neke nove klince kao pisce i stvaraoce.

Ono što nam je tako manjkalo u prethodnom periodu i jeste ta divlja i neukrotiva košuta mladosti koju su zlikovački nepopustljivo terali u kaveze ili u beli svet, tamo negde „trbuhom za kruhom“. Iako se bavi „ozbiljnim“ i složenim temama, kroz ovu zbirku ipak provejava lepršava i zahuktala bura mladosti...

Ina ista bura koja tako nedostaje da zaljulja ovu predugo ukotvljenu lađu naših svakodnevnih sudbina...
Boško Savković