Sa druge strane - Boško Savković

Sa druge strane - Boško Savković

Uvodnik, jedna od kultnih rubrika „Naše krmače“, bio je zapravo ostrvce, po čijim se „šumama i gorama“ otkrivala tajna zvana Nekompromitovani intelektualci Beograda.
U zemlji u kojoj je jedini način saopštavanja istine postala satira, biti ozbiljan i trezven može se činiti kao Sizifov posao. Ipak, uvodnik je po sebi bio rečiti dokaz da u redakciji satiričnog lista sede i rade profesionalci, ljudi sa talentom i stavom, što je u slučaju Srbije prokleta kombinacija.
Ovaj izbor uvodnika Boška Savkovića, svedoči o neukrotivosti i razbarušenosti beogradskog duha, o tome da se retkim glasovima razuma u Srbiji na kraju XX veka pridružuju slovo i poruka „Naše krmače“.

Filip Mladenović