Prevashodna polja rada:

Od 1993. do danas: istraživanje tržišta, organizovanje press konferencija, praćenje političkih kampanja, osmišljavanje sajamskih nastupa, dizajn promo materijala i kataloga, izrada TV i radio reklama, organizovanje reklamnih kampanja, produciranje TV programa, kao i sporadične izborne kampanje uglavnom manjih lokalnih partija

Od 1996. do 2004. izdavaštvo (časopis “Naša Krmača”, više desetina naslova knjiga - beletristika, pesme, karikature, stručna literatura).

Od 2000. do danas prevashodna delatnost je produciranje, snimanje i postprodukcija dokumentarnog i zabavnog programa.

Humoristički program - 64 petominutne epizode serijala “Nacionalna kuhinja”

Zabavno-muzički progrm - 60 polusatnih epizoda serijala TV Star i 50 dvosatnih epizoda serijala VIP.

Informativno politički program - 15 dvosatnih epizoda serijala Arena - Haški tribunal, pravo ili pravda? koji se bavi odnosima naše zvanične politike, istaknutih pojedinaca, javnih ličnosti, javnosti itd. prema ustanovi Haškog tribunala.

Dokumentarni program - serijali Nature limits 14 epizoda (2001 - 2004.), Made in Taiwan 6 epizoda (2003.) Tri čoveka u čamcu... 4 epizode (2003-2004), Brevijar 8 epizoda (2004 -2005.) "Zlatno runo" 8 epizoda (2006 - 2007.) "U početku beše reč – Miroslavljevo jevnađelje" 5 epizoda (2007 -2008.). "Ulicama lutam" 20 epizoda (2009 - 2010.). Naš dokumentarni program prodajemo, kako nacionalnoj TV mreži RTS, tako i mnogim lokalnim i regionalnim TV stanicama u Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Poslednje 4 godine "Alternativa" je izvršni producent i organizator Međunarodnog festivala turističkog i ekološkog filma SILAFEST koji se svake godine održava krajem avgusta u Velikom Gradištu.