partneri

Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd

Viša turistička škola je osnovana 1967. godine i ima najdužu tradiciju u obrazovanju kadrova za potrebe turističke privrede u Srbiji. Škola obrazuje kadrove za obavljanje složenih poslova za koje se traži prošireno teoretsko i praktično znanje u turističkim, saobraćajnim i drugim organizacijama iz oblasti turizma.

Škola traje tri godine, odnosno šest semestara. Po završetku škole studenti stiču više obrazovanje i zvanje ekonomiste za turizam >> www.visokaturisticka.edu.rs

img Turistička organizacija Srbije

Turistička organizacija Srbije

Strancu u Srbiji neće biti potrebno mnogo vremena da se uveri u gostoljubivost, ljubaznost, otvorenost i toplinu njenih žitelja. >> www.srbija.travel

img Turistička organizacija opštine Veliko Gradište

Turistička organizacija opštine Veliko Gradište

U severoistočnom delu Srbije, u karpatskom obodu Panonskog basena, nedaleko od ušća Peka u Dunav, nalazi se varošica Veliko Gradište. >> www.tovg.org

img CIFFT

CIFFT

Međunarodna asocijacija festivala Turističkog i ekološkog filma. >> www.cifft.com

img Unija poslodavaca Srbije

Unija poslodavaca Srbije

Unija poslodavaca Srbije je nevladina i nestranačka organizacija poslodavaca koja štiti i zastupa interese poslodavaca u Republici Srbiji.
Cilj Unije poslodavaca je
JAKA PRIVREDA – JAKA SRBIJA >> www.poslodavci.rs

img logo Centar Boban

Centar Boban

Firma je osnovana 1981.godine pod nazivom "Proizvodno, uslužni Centar Boban", a ideja o sadašnjoj glavnoj delatnosti počela je da se ostvaruje krajem 80-tih godina sa ekspanzijom privatnih preduzeća, te kao kruna poslovanja našeg osnivača i vlasnika, nastaje kompanija "Centar Boban Holding".

Te 1990. godine počinje sa radom, a zamišljen kao jedinstveno mesto namenjeno automobilistima, Auto Centar Boban. Tokom sledeće decenije razvio se od perionice automobila i skromnog auto servisa, do sada već možemo reći, najvećeg autocentra u Srbiji. Zasigurno Centar Boban nudi najkompletniju ponudu usluga automobilistima. >> www.centarboban.com

img ILO

Međunarodna organizacija rada

Specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija koji teži promovisanju društvene pravde i međunarodno priznatih ljudskih i radnih prava.>> www.ilo.org

img Security Service

Security Service

SECURITY SERVICE DOO je preduzeće za fizičko-tehničku i protivpožarnu zaštitu. Osnovano je u Beogradu 2000. godine i zahvaljujući svom profesionalnom radu i širokom spektru ponude svojih usluga, može se pohvaliti da je jedno od vodećih preduzeća u svom domenu >> www.securityservice.co.rs

img Radiotelevizija Vojvodine

Radio-televizija Vojvodine

RTV je nezavisan javni radiodifuzni servis građana Vojvodine, koji na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina, proizvodi i emituje visokokvalitetan televizijiski, radijski i multimedijalni program, kojim građane Vojvodine informiše, obrazuje i zabavlja, odražavajući jedinstvenu raznolikost regiona.>> www.rtv.rs